XARXES DE TALLER

TROBA LA TEVA

Amb més de 92 anys d'antiguitat, som gestors de les xarxes de taller de primer abanderament a nivell nacional.

Les agrupacions de tallers permeten al taller millorar en el seu dia a dia, mitjançant productes específics amb els quals intentem que poc a poc cada empresa superi nous reptes.

En aquestes agrupacions pretenem que el taller gaudeixi d'un suport especialitzat, en assumptes d'imatge, eines, formació, informació o gestió.

Per a Establiments Coll també és una eina important per poder conèixer en quins serveis hem de millorar i com podem ajudar al taller a progressar dins el mercat tant competitiu en el que treballem.

Per tot això els recomanem que triïn la opció mes adequada per les seves necessitats.

IDENTICA IDENTICA


Identica és la xarxa europea de tallers experts en xapa i pintura que compte amb el suport de Spies Hecker, fabricant líder de pintures per l'automòbil.

Des de 1999 els tallers Identica li ofereixen un servei complet multimarca per a la reparació i el manteniment del seu vehicle. Aquestes excel·lents prestacions li han valgut la confiança de clients particulars, asseguradores, companyies de leasing i operadores de flotes.


VEURE TALLERS
  • IDENTICA