XARXES DE TALLER

TROBA LA TEVA

Amb més de 92 anys d'antiguitat, som gestors de les xarxes de taller de primer abanderament a nivell nacional.

Les agrupacions de tallers permeten al taller millorar en el seu dia a dia, mitjançant productes específics amb els quals intentem que poc a poc cada empresa superi nous reptes.

En aquestes agrupacions pretenem que el taller gaudeixi d'un suport especialitzat, en assumptes d'imatge, eines, formació, informació o gestió.

Per a Establiments Coll també és una eina important per poder conèixer en quins serveis hem de millorar i com podem ajudar al taller a progressar dins el mercat tant competitiu en el que treballem.

Per tot això els recomanem que triïn la opció mes adequada per les seves necessitats.

AUTOCREW AUTOCREW


AutoCrew és una marca de tallers Bosch, que permet captar clients en el segment mig del mercat, presentant als nous clients propostes a mida i que contribueix al creixement del volum de negoci a llarg termini.

Unir-se a la xarxa AutoCrew significa comprometre's amb estàndards de qualitat que resulten de les expectatives i requisits dels seus propis clients. Per convertir-se en soci AutoCrewhaurà de sotmetre la seva candidatura a un procés de selecció.


VEURE TALLERS
  • AUTOCREW